Marc Pfeffer rückt in die Geschäftsleitung von Kühne+Nagel auf

Marc Pfeffer © Kühne+Nagel
Marc Pfeffer © Kühne+Nagel
Print Friendly, PDF & Email

Marc Pfeffer ist von Kühne+Nagel in die Geschäftsleitung der internationalen Logistikgruppe berufen worden.

Print Friendly, PDF & Email
Teilen: